Aktuality

 • Pozvánka nositelům autorských práv – členům spolku – na Valnou hromadu OAZA, z.s.

  Pozvánku a program v PDF si stáhněte zde

 • Nová adresa 24.4.

  Vážení kolegové,
  upozorňujeme, že nás od 24. dubna 2017 najdete na nové adrese Národní 973/41, Praha 1 - více informací naleznete v kontaktech.

 • Zveme Vás na mimořádnou Valnou hromadu OAZA, která se bude konat dne 10. listopadu 2016 od 16:00 v provozovně restaurace The Pub, Hálkova 6, Praha 2.

  Program Valné hromady:

  1) zahájení, volba předsedy Valné hromady, volba skrutátorů Valné hromady, volba zaposisovatele,
  2) schválení programu,
  3) evropská harmonizace, výkon kolektivní správy v zahraničí,
  4) změna rozúčtovacího řádu.

  Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Po 20 min. po oficiálním zahájení Valné hromady může Představenstvo rozhodnout, že k usnášeníschopnosti Valné hromady není třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů.

 • Zveme Vás na Valnou hromadu OAZA, která se bude konat dne 13.6.2016 od 14:00 tradičně v restauraci PUB Hálkova ul. 6, Praha 2.

 • Upozorňujeme Vás, že uzávěrka ohlášek za rok 2015 je 31.3.2016. Pro více informací navštivte Váš autorský profil v OAZAIS.