Změna sídla


Dne 16. srpna 2017 došlo ke změně sídla OAZA, prosíme vezměte tento fakt na vědomí.
V obchodním styku používejte nové sídlo:
Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1