Autorský zákon


Autorský zákon (121/2000 Sb.) v aktulním znění naleznete na portálu veřejné správy.