Pro uživatele

Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s. (OAZA) je sdružením, který od roku 2006 neziskově zastupuje na základě smluv autory mistry zvuku a další nositele autorských práv (např. dědice) při výkonu jejich majetkových autorských práv.

Pokud chce uživatel užít dílo, na kterém se jako autor podílel i mistr zvuku (zvukové nebo zvukově obrazové dílo), musí zaplatit autorskou odměnu, a to za poskytnutí souhlasu k užití díla. Každé autorské dílo je možné užít pouze se souhlasem autora, dědice nebo jiné osoby, která je pověřena výkonem autorských práv – v případě mistrů zvuku to je OAZA. V případě, že by uživatel užil autorské dílo bez souhlasu, porušil by tím práva autora a vystavil se sankcím, které stanovuje český právní řád (především §40 Autorského zákona).

Finanční prostředky vybrané od jednotlivých uživatelů OAZA vyplatí zastupovaným autorům, a to podle pravidel rozúčtovacího řádu.

Vybrané prostředky je možné snížit pouze o náklady nutné pro jejich výběr, protože OAZA je neziskovým sdružením.

Ode dne 1.1.2011 realizuje výběr autorských odměn za užití děl provozováním rozhasového či televizního vysílání pro OAZA kolektivní správce Intergram, a to na základě smluvního pověření. Kolektivní správce Intergram vybírá od provozovatelů pouze autorské odměny plynoucí z řádně uzavřených licenčních smluv, nikoli bezdůvodné obohacení vzniklé na základě bezlicenčního užití chráněných děl – toto bezdůvodné obohacení nadále likviduje OAZA

Pro případ uzavření licenční smlouvy pro období po 1.1.2011 prosím kontaktujte kolektivního správce Intergram: http://www.intergram.cz/cs/contacts/


Sazebník odměn OAZA 2014 - 11kB

Sazebník odměn platný pro rok 2014

Sazebník odměn OAZA 2013 - 11kB

Sazebník odměn platný pro rok 2013