Provozování rozhlasového či televizního vysílání a provozování ze záznamu

Ode dne 1.1.2011 realizuje výběr autorských odměn za užití děl provozováním rozhasového či televizního vysílání pro OAZA, z.s. kolektivní správce Intergram, a to na základě smluvního pověření. Kolektivní správce Intergram vybírá od provozovatelů pouze autorské odměny plynoucí z řádně uzavřených licenčních smluv, nikoli bezdůvodné obohacení vzniklé na základě bezlicenčního užití chráněných děl – toto bezdůvodné obohacení nadále likviduje OAZA, z.s.

Pro případ uzavření licenční smlouvy pro období po 1.1.2011 prosím kontaktujte kolektivního správce Intergram: http://www.intergram.cz/cs/contacts/